Adó 1 százalék felajánlás 2024

NMHH készülékcsere – 3G telefonok cseréje

A Mobilkészülék-csere támogatási program (a továbbiakban: Támogatási Program) 2022. évi
nyitásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint.

Támogatás igénybevételére való jogosultság

A támogatás azon esetekben kerül megállapításra, amikor a következő személyi és tárgyi feltételek
együttesen teljesülnek

Személyi feltételek
A Támogatási Programban azok a magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek
kaphatnak támogatást, akik:

 • rendelkeznek olyan a Támogatási Programban meghatározott követelményeknek megfelelő
  mobilkészülékkel, amit új, korszerűbb, legalább 4G VoLTE-képes mobilkészülékre kívánnak
  cserélni,
 • vállalják a támogatásra jogosító – SIM kártya nélküli – mobilkészülék leadását a Kereskedőnek
  megsemmisítésre,
 • a leadott mobilkészülékről, gyári beállítások visszaállításával minden használat során keletkezett
  személyes adatot visszavonhatatlanul eltávolítanak (azaz végérvényesen törölnek) és erről
  írásban nyilatkoznak.

Tárgyi feltételek
A támogatásra jogosító, legfeljebb 3G és 2G képes mobilkészülékeknek az alábbi követelményeknek
kell megfelelniük:

 • SIM kártyával rendelkező hanghívásra is alkalmas mobiltelefon készülék, amelyhez valamely
  magyarországi mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál (a továbbiakban: Szolgáltató)
  egyéni előfizetés kapcsolódik, és olyan állapotban van, amely alkalmassá teszi arra, hogy az IMEI
  szám megállapításra kerülhessen (a mobilkészülék működőképes);
 • 2021. július 1. – 2022. április 1. közti időszakban valamely magyarországi 3G vagy 2G hálózaton (Magyar Telekom, Vodafone, Telenor, Digi) a lecserélni kívánt – hanghívásra is alkalmas – mobilkészülékkel igazolható (IMEI számmal beazonosított) módon legalább egyszer sikeres hanghívást indítottak, adatforgalmat bonyolítottak vagy sms-t küldtek. A használat igazolása egy, kifejezetten a Támogatási Program érdekében létrehozott IMEI adatbázis segítségével történik.

  Figyelem! Olyan készülék, melyet üzleti, vállalati előfizetéssel használtak, a Támogatási Program
  keretében nem jogosult a cserére.

Az IMEI adatbázisba azoknak a hangkommunikációra is alkalmas, egyéni előfizetéshez tartozó mobilkészüléknek az IMEI számai kerülnek be, amelyek a Szolgáltatók forgalmi adatai alapján megalapozzák az adott mobilkészülékkel rendelkező természetes személyek jogosultságát a
Támogatási Programban való részvételre. A Támogató csak olyan pályázatot fogad be, amely az IMEI
adatbázisban szereplő mobilkészülék cseréjére irányul, valamint azokat a kérelmeket, amelyekhez
valamely Szolgáltató utólagos adatszolgáltatással jelezte, hogy a cserélni kívánt mobilkészülék ugyan
nem szerepel az IMEI adatbázishoz a Szolgáltató részéről eredetileg szolgáltatott IMEI adatok között,
de egyedi megkeresés alapján megállapítást nyert, hogy a Szolgáltató által nyilvántartott adatok
alapján megfelel a Támogatási Programban mobilkészülékekkel kapcsolatos tárgyi feltételeknek.
Személyenként és IMEI számonként legfeljebb egy 3G/2G mobilkészülék cseréjére nyújtható be
pályázat.

Támogatható tevékenység
A pályázati kiírás keretében egy természetes személy csak egy mobilkészülék cseréjére vehet
igénybe támogatást. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon természetes személy nevében további pályázat nem nyújtható be. Jelen Támogatási Program keretében kizárólag, új, VoLTE és 4G vagy 5G képes mobilkészülékhez nyújtható támogatás. Jelen Támogatási Program keretében mobilkészüléket kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő Kereskedőtől lehet vásárolni.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Egy természetes személy egy leadott mobilkészülék után a következő mértékű (összegű) támogatásra jogosult:

Kedvezményezett maximum bruttó 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint összegű, vissza nem
térítendő támogatásra jogosult, amennyiben a Pályázó által megvásárolt új mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) 40 ezer Ft, vagy több, mint 40 ezer Ft, illetve legfeljebb a mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaár), amennyiben a Pályázó által megvásárolt mobilkészülék bruttó fogyasztói ára (listaára) kevesebb, mint 40 ezer Ft. .

A mobilkészülék-vásárláshoz szükséges saját forrást (amennyiben ilyen felmerül) a Pályázó a
mobilkészülék vásárlásakor, a Kereskedőnek köteles megfizetni. Amennyiben erre a Kereskedő
lehetőséget biztosít, az önrész több részletben is megfizethető.

A mobilkészülék-cserét végző Kereskedő a készülékcsere folyamán megelőlegezi a támogatási
összeget a Pályázónak oly módon, hogy a megfelelő összegű támogatástartalmat a fizetendő bruttó
vételárból levonja.

Pályázói információk
A pályázati portál elérhetősége: mobilcsere.nffku.hu


Kategóriák: EGYÉB

-