Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter 2020. október 14-i bejelentése értelmében, 2021. januárjától az állam akár hárommillió forinttal is hozzájárulhat a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújításához.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a 2020.november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január 1-én lépett hatályba.

Amennyiben kivitelezőre van szüksége keressen minket az ELÉRHETŐSÉGEINKNÉL megadott e-mail címen!

Támogatás

Ki igényelheti?

a) magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

b) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a támogatás iránt kérelmet nyújt be;

A támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

Hogyan igényelhető?

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

Támogatható építési tevékenységek

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) *  az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg) *  a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) *  használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló kormányrendeletet itt találja: 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet

Amennyiben kivitelezőre van szüksége keressen minket az ELÉRHETŐSÉGEINKNÉL megadott e-mail címen!Kategóriák: EGYÉB

-
IGÉNYLÉSHEZ KATTINTSON IDE     IGÉNYLÉSHEZ KATTINTSON IDE 2189
MOBILINTERNET 1.200 FT-TÓL 4,5 ÓRA BESZÉLGETÉS MOBILNETTEL 2.800 FT-TÓL KORLÁTLAN BESZÉLGETÉS MOBILNETTEL 5.300 FT-TÓL