A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati felhívást hirdetett a 2023. évi „Családi Portaprogram – Szociális földprogram” (CSPP-SZOC-FP-23) megvalósításának támogatására.

Szociális földprogram

Egyesületünk a Helyi Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve 3,5 millió Ft központi költségvetési támogatás felhasználására nyújtott be pályázatot, bízva abban, hogy a kiírást módosítani fogják.

Erre nem került sor, így a Pályázati felhívás 2.2 pontja szerint a pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek, amelyek megvalósítási területe a Felzárkózó Települések programban megjelölt 300 település valamelyike. Mivel településünkön a Don Bosco Szalézi Társasága által FETE program van folyamatban így idén nem részesülhetünk a támogatásból.

A programunk előreláthatólag Ládbesenyő településen folytatódik, ahol 20 családot tervezünk bevonni a projektünkbe, így a kedvezményezett családok kisállatokat (malac, csirke, tyúk) továbbá vető– és virágmagcsomagokat és facsemetéket kapnak, amennyiben 6 órás mezőgazdasági képzésen megjelennek és vállalják az együttműködési megállapodásban leírtak teljesítését.

A Kedvezményezett családok kiválasztását a települési önkormányzatnak kell minden esetben jóváhagynia az alábbi szempontok figyelembevételével:

  1. Hátrányos helyzetű, több kiskorú gyermeket nevelő családok, háztartások, amelyekben a munkaképes korú családtagok az elmúlt 2 (kettő) évben rendszeres munkajövedelemre nem tettek szert, kivételt képez ez alól a közfoglalkoztatásból származó munkajövedelem.
  2. Önmaguk ellátására képes nyugdíjasok.
  3. 2016-tól azon falvakban letelepedő családok, akik a falusi életvitel és értékrend szabályait el kívánják sajátítani és ehhez segítséget fogadnak és az együttműködést vállalnak.
Messengeren is írhat