Adó 1 százalék felajánlás 2024

A program célja:

1. Szociális földprogram

Szervezett keretek között támogatja és segíti a Balajton élő, hátrányos helyzetű családok (a továbbiakban: kedvezményezett, család vagy háztartás) konyhakertjeinek megművelését, a kisállattartási gyakorlat megerősítését az önellátás megerősítése érdekében, segítve a családok önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozza. A kiskert művelésére és kisállattartásra irányuló folyamatos tevékenység munkatapasztalatot eredményez és a család jövedelemszerző funkciója is erősödik.

A támogatás formája és mértéke:
A konyhakerti növénytermesztés és kisállattartást megvalósító programba bevont kedvezményezettek (családok) vetőmag csomagot és tojótyúkokat kapnak az alábbiak szerint:

 • 2,5-5 kg vetőburgonya (kb. 50 sz./csomag 40 család részére) (kiosztva: 2021.04.14-én)
 • 1-2 db. vetőcsomag (lehetőleg: hagyma, répa, petrezselyem, paprika, paradicsom, uborka, retek, káposzta, borsó, bab, saláta) (kiosztva: 2021.04.14-én)
 • 2 db. gyümölcsfa csemete (kiosztva: 2020.10.19-én)
 • 9 db. tojótyúk (kiosztva: 2020.10.28-án)

Kapcsolódó dokumentum:

Együttműködési megállapodás

Beszámoló

Kérjük, hogy részletesen mutassa be a támogatott tevékenység megvalósítását, ismertesse a program eredményeit és hatásait.

A kedvezményezett családok szerződött tagjai részére 10 órás mezőgazdasági képzést szerveztünk.

Program eredményei és hatásai:
Programunk támogatja, segíti a Balajton élő, hátrányos helyzetű családok konyhakertjeinek megművelését, a kisállattartási gyakorlatának megerősítését hozzájárulva ezzel a családok önfenntartó képességének kialakításához.

Fontosabb eredmények:

 • földművelés és állattartás alapjainak megismerése, elsajátítása
 • a családok megélhetésének, életminőségének javítása
 • a roma kedvezményezettek esetén a többségi a társadalmi befogadás erősödése
 • együtt gondolkodás, a helyi társadalom együttműködésének erősödése
 • a kedvezményezettek aktivizálásának javítása

  Míg korábban csak viszonylag kevés kert került megművelésre és csak elvétve neveltek kisállatokat, addig mára ez az eredmény megtöbbszöröződött, különösen a roma családok esetében, tehát a szociális földprogram közösségformáló hatása is jelentkezett.
Kérjük, hogy mutassa be a programba bevontak célcsoportját, a kedvezményezett családok körét.

Előzetesen végeztünk egy igényfelmérést a településen, hogy kik szeretnének részt venni a programban.

A program kedvezményezettje az lehetett, aki Balajti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik legalább 2020. január 1-től és rendelkezik az állattartáshoz és növény termesztéshez szükséges feltételekkel (kert, megfelelő helyiség), vállalta a képzést és az alábbi kritériumok legalább egyikének megfelelt:
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korúak ellátásában részesül vagy
b) lakhatási célú települési támogatásra jogosult, vagy
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

1 családból csak 1 fő lehetett a program kedvezményezettje, azonban nem vehetett részt a programban egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás tagja.

A programba bevontak többségénél a b) és c) feltétel egyidejűleg fennállt.

Tehát olyan hátrányos helyzetű többségében roma családokat vontunk be a programba, amely családok lakóhelyükön, saját tulajdonú földjeiken konyhakerti termesztést és kisállattartást kívántak megvalósítani.

Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a pályázatban jóváhagyott szakmai tervhez képest eltérések történtek, kérjük az eltérések részletes indoklását.

Összességében 61 kedvezményezett lett bevonva a programba az eredeti 60 helyet, aminek oka, hogy 1 kedvezményezett személy [anonimizált adat] a program időszaka közben elhunyt. Így a neki szánt javak fennmaradó részét (vetőmagokat) az új kedvezményezett [anonimizált adat] családja kapta meg.

1. Szociális földprogram
1. Szociális földprogram
1. Szociális földprogram


-----