SZJA visszatérítés 2023

SZJA visszatérítésre 2023 -ban többen jogosultak, pl. a 25 év alatti fiatalok, friss házasságkötők, vagy, ha gyerekeket nevelők vagyunk, akkor is jogosultak vagyunk SZJA visszatérítésre. Azonban a kedvezmény egy része nem jár automatikusan, hanem igényelnünk kell. (SZJA visszatérítés 2023)

A személyi jövedelemadó, azaz az SZJA a megszerzett adóköteles jövedelmet terhelő adó. A személyi jövedelemadó mértéke 15%, alapja az adóköteles bevételből származó jövedelem.

SZJA bevallásban különböző kedvezményeket érvényesíthetünk, ami alapján az előző évben befizetett adónk egy részét visszakaphatjuk. Az SZJA visszatérítés tehát a kedvezmények utólagos érvényesítése.

Az alábbi videókban bemutatjuk, kinek és milyen jogcímen jár az SZJA visszatérítés 2023 -ban.

25 év alatti fiatalok kedvezménye

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a 25 életévét be nem töltött fiatal összevont adóalapjába tartozó egyes jövedelmeit csökkenti. 2023-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent. Adó 1 százalék felajánlás

Első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményének érvényesítésére az a házaspár jogosult,  ahol házastársak legalább egyike az első házasságát köti. A házaspárnak az a tagja is érvényesítheti a kedvezményt, akinek nem ez az első házassága. Annak nincs jelentősége, hogy a házasságkötés belföldön vagy külföldön történt.

A kedvezményt a bejegyzett élettársak is igénybe vehetik, ezért a házastárs kifejezés alatt a bejegyzett élettárs is értendő.

A kedvezmény először a házasságkötést követő hónapra vehető igénybe és a házassági életközösség alatt legfeljebb 24 hónapon keresztül jár. A kedvezményt nem veszíti el az, aki családi kedvezményre lesz jogosult, vagy ha a házasság megkötésekor bármelyik fél már jogosult családi kedvezményre. Ilyen esetben első lépésben az első házasok kedvezménye, második lépésben a családi kedvezmény érvényesíthető.

Egy kedvezményre jogosult házaspár által együttesen érvényesíthető kedvezmény havonta 33 335 forint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta 5 ezer forinttal több lesz a nettó kereset, mint a kedvezmény nélkül. Az első házasok kedvezménye – a családi kedvezményhez hasonlóan – az összevont adóalapot csökkenti. Adóelőleg-nyilatkozat alapján az adóelőleg alapja és összege is az adóév során csökkenthető. Adó 1 százalék felajánlás

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt, legalább négy gyermek után:

 1. családi pótlékra jogosult, vagy
 2. családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt,
 3. a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Az a) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki fogyatékosként szociális intézményben látnak el, utána családi pótlékot az anya ugyan nem kap, de a gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik.

A b) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket, aki után az anya vagy a szociális intézmény vezetője családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül – e két személy valamelyike, vagy mindkettejük – jogosult volt. További feltétel, hogy az intézményvezető jogosultsági időszaka alatt a gyermeket a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az a nő, aki:

 • négy gyermeket szült, de váláskor az apához került 10 éves kislánya;
 • második férjével közösen nevel négy kiskorú gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé (kivéve, ha a férje gyermekeit örökbe fogadta).

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult anyának az Szja törvényben meghatározott jövedelmekkel összefüggésben nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Személyi kedvezménySZJA visszatérítés 2023

A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni.

Az orvosi igazolást, határozatot az elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki

 • súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, továbbá
 • aki rokkantsági járadékban
 • vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Az adóelőleg alapja jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével, azaz 2023-ban havi 77 300 forinttal csökkenthető.A kedvezmény a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjában vehető először figyelembe. Adó 1 százalék felajánlás

30 év alatti anyák kedvezménye

A 30 év alatti anyák kedvezménye annak a 25. életévét betöltött anyának jár, aki

 • 2023-ban magzat után családi kedvezményre jogosult,
 • 2023-ban születik gyermeke,
 • 2023-ban fogad örökbe gyermeket.

Nem jogosult a kedvezményre az anya 2023-ban például, ha

 • 23 évesen szül,
 • egy 2 és egy 4 éves gyermeket nevel,
 • 31 évesen, májusban szüli meg harmadik gyermekét.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege 2023-ban havonta legfeljebb 499 952 forint[1], ami 74 993 forintadómegtakarítást jelent. Adó 1 százalék felajánlás

Családi adókedvezménySZJA visszatérítés 2023

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ.

Kedvezményezett eltartott:

 • aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,
 • aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő személy,
 • a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

 • a kedvezményezett eltartott,
 • az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is,
  • ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,
  • ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg,
  • vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként havonta

 • ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,
 • ha két eltartott van a családban 133 330 forint,
 • ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta

 • ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,
 • ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,
 • ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

 • tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 • tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll. (SZJA visszatérítés 2023)

  További információ: SZJA visszatérítésről
  Adó 1% felajánlása
SZJA visszatérítés 2023
Kérdése van?

06 30 836 51 22

Mindennap 10.00-től
Adó 1 százalék felajánlás