Adó 1 százalék felajánlás 2024

Adóvisszatérítés 2024

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy minél többen igénybe tudják venni a visszatérítést!

 

NÉTAK

25 év alatti fiatalok kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezménye

Személyi kedvezmény

Első házasok kedvezménye

Családi kedvezmény

2019.

7 450* Ft

33 335 Ft

·   egy eltartottnál, kedvezményezett eltartottanként 66 670 Ft;

·   két eltartottnál, kedvezményezett eltartottanként 133 330 Ft;

·   három eltartottnál, kedvezményezett eltartottanként 220 000 Ft

2020.

Nincs összegkorlát.

8 050* Ft

2021.

55 800 Ft

2022.

433 700 Ft

66 700 Ft

2023.

499 952 Ft

499 952 Ft

77 300 Ft

2024.

576 601 Ft

576 601 Ft

88 900 Ft

* 2020-ig a személyi kedvezmény adókedvezményként, 2021-től adóalap-kedvezményként érvényesíthető.

Az adóalap-kedvezményekről bővebb tájékoztatást olvashat az adott évi 73. számú információs füzetben.

A személyi jövedelemadó, azaz az SZJA a megszerzett adóköteles jövedelmet terhelő adó. A személyi jövedelemadó mértéke 15%, alapja az adóköteles bevételből származó jövedelem.

SZJA bevallásban különböző kedvezményeket érvényesíthetünk, ami alapján az előző évben befizetett adónk egy részét visszakaphatjuk. Az SZJA visszatérítés tehát a kedvezmények utólagos érvényesítése.

Az alábbi videókban bemutatjuk, kinek és milyen jogcímen jár az SZJA visszatérítés 2024-ben.

25 év alatti fiatalok kedvezménye – SZJA visszatérítés 2024

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a 25 életévét be nem töltött fiatal összevont adóalapjába tartozó egyes jövedelmeit csökkenti. 2024-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint adómegtakarítást jelent. Adó 1 százalék felajánlás

Első házasok kedvezménye – SZJA visszatérítése 2024

Az első házasok kedvezményének érvényesítésére az a házaspár jogosult,  ahol házastársak legalább egyike az első házasságát köti. A házaspárnak az a tagja is érvényesítheti a kedvezményt, akinek nem ez az első házassága. Annak nincs jelentősége, hogy a házasságkötés belföldön vagy külföldön történt.

A kedvezményt a bejegyzett élettársak is igénybe vehetik, ezért a házastárs kifejezés alatt a bejegyzett élettárs is értendő.

A kedvezmény először a házasságkötést követő hónapra vehető igénybe és a házassági életközösség alatt legfeljebb 24 hónapon keresztül jár. A kedvezményt nem veszíti el az, aki családi kedvezményre lesz jogosult, vagy ha a házasság megkötésekor bármelyik fél már jogosult családi kedvezményre. Ilyen esetben első lépésben az első házasok kedvezménye, második lépésben a családi kedvezmény érvényesíthető.

Egy kedvezményre jogosult házaspár által együttesen érvényesíthető kedvezmény havonta 33 335 forint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta 5 ezer forinttal több lesz a nettó kereset, mint a kedvezmény nélkül. Az első házasok kedvezménye – a családi kedvezményhez hasonlóan – az összevont adóalapot csökkenti. Adóelőleg-nyilatkozat alapján az adóelőleg alapja és összege is az adóév során csökkenthető. Adó 1 százalék felajánlás

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt, legalább négy gyermek után:

 1. családi pótlékra jogosult, vagy
 2. családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt,
 3. a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Az a) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki fogyatékosként szociális intézményben látnak el, utána családi pótlékot az anya ugyan nem kap, de a gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik.

A b) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket, aki után az anya vagy a szociális intézmény vezetője családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül – e két személy valamelyike, vagy mindkettejük – jogosult volt. További feltétel, hogy az intézményvezető jogosultsági időszaka alatt a gyermeket a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az a nő, aki:

 • négy gyermeket szült, de váláskor az apához került 10 éves kislánya;
 • második férjével közösen nevel négy kiskorú gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé (kivéve, ha a férje gyermekeit örökbe fogadta).

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult anyának az Szja törvényben meghatározott jövedelmekkel összefüggésben nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Személyi kedvezmény – fogyatékossági szja visszatérítés

A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni.

Az orvosi igazolást, határozatot az elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki

 • súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, továbbá
 • aki rokkantsági járadékban
 • vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Az adóelőleg alapja jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével, azaz 2024 évben havi 88 900 forinttal csökkenthető.A kedvezmény a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjában vehető először figyelembe. Adó 1 százalék felajánlás

30 év alatti anyák kedvezménye

A 30 év alatti anyák kedvezménye annak a 25. életévét betöltött anyának jár, aki

 • 2024-ben magzat után családi kedvezményre jogosult,
 • 2024-ben születik gyermeke,
 • 2024-ben fogad örökbe gyermeket.

Nem jogosult a kedvezményre az anya 2024-ben például, ha

 • 23 évesen szül,
 • egy 2 és egy 4 éves gyermeket nevel,
 • 31 évesen, májusban szüli meg harmadik gyermekét.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege 2024. évben havonta legfeljebb 576 601 forint[1], ami 86 490 forint adómegtakarítást jelent. Adó 1 százalék felajánlás

Családi adókedvezmény – családi adóvisszatérítés

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ.

Kedvezményezett eltartott:

 • aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,
 • aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő személy,
 • a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

 • a kedvezményezett eltartott,
 • az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is,
  • ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,
  • ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg,
  • vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként havonta

 • ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,
 • ha két eltartott van a családban 133 330 forint,
 • ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta

 • ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,
 • ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,
 • ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

 • tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 • tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll. (SZJA visszatérítés 2024)

Adó 1 százalék 2024

Ügyfélkapus felajánláshoz kattintson ide! Adószámunk: 18278079105

 • Ha nem rendelkezik ügyfélkapuval
  • A nyomtatvány első sorába írja be az Ön 8-assal kezdődő adóazonosítóját!
  • Postán legyen szíves beküldeni a NAV lakóhelye szerinti illetékes szervének, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen is benyújtható legkésőbb 2024. május 21-én.
  • NAV postacímek
   • Bács-Kiskun megye – 6001 Kecskemét Pf.: 83.
   • Baranya megye – 7602 Pécs Pf.: 230.
   • Békés megye – 5601 Békéscsaba Pf.: 13.
   • Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 3550 Miskolc Pf.: 286.
   • Budapest I., II., III., IV., V., XIII. kerület – 1387 Budapest Pf.: 45.
   • Budapest IX., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerület – 1476 Budapest Pf.:93.
   • Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI., XVII. kerület – 1438 Budapest Pf.: 512.
   • Csongrád megye – 6701 Szeged Pf.: 66.
   • Fejér megye – 8002 Székesfehérvár Pf.: 345.
   • Győr-Moson-Sopron megye – 9002 Győr Pf.: 118
   • Hajdú-Bihar megye – 4001 Debrecen Pf.: 83.
   • Heves megye – 3301 Eger Pf.: 140.
   • Jász-Nagykun-Szolnok megye – 5002 Szolnok Pf.: 53.
   • Komárom-Esztergom megye – 2801 Tatabánya Pf.: 154.
   • Nógrád megye – 3101 Salgótarján Pf.: 40.
   • Pest megye – 1397 Budapest Pf.: 535.
   • Somogy megye – 7401 Kaposvár Pf.: 177.
   • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 4401 Nyíregyháza Pf.: 38.
   • Tolna megye – 7101 Szekszárd Pf.: 108.
   • Vas megye – 9701 Szombathely Pf.: 85.
   • Veszprém megye – 8201 Veszprém Pf.: 120.
   • Zala megye – 8901 Zalaegerszeg Pf.:135.
 • Ha rendelkezik ügyfélkapuval
  • Kattintson az  Adó 1% felajánlása linkre és nyújthatja be a nyilatkozatot!
   Adószámunk: 18278079105

Szja visszatérítés mikor utalják 2024

Az szja visszatérítés pontos időpontja változhat, de általában az adóbevallások határideje után néhány hónappal lehet számítani rá. A NAV kollégái igyekeznek minél gyorsabban feldolgozni az adatokat és kifizetni az adóvisszatérítéseket, de a folyamat időigényes lehet.1 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

-
Ajánlja fel adója 1%-át!
Adó 1% felajánlása