Adó 1 százalék felajánlás 2024

Köszöntjük a weboldalunkon!

Az Egyesület a helyi társadalom és az Egyesületi tagok érdekeinek hatékony érvényesítése céljából a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja szerint definiált közfeladatokhoz kapcsolódóan közművelődési tevékenység folytatására és támogatására, továbbá a székhely szerinti településen és a térségben élők életkörülményeinek javítására, valamint az alábbi közhasznú tevékenységek végzésére alakult (zárójelben jelezzük, hogy az Egyesület a közhasznú tevékenységével közvetlenül vagy közvetve melyik állami vagy önkormányzati közfeladatokat szolgálja és az azok teljesítését előíró jogszabályokat):

 • a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (népegészségügyi tevékenység, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4.)
 • b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (családsegítés – 1993. évi III. törvény 56. § (1) és 57. § (1) e); szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások – 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8.)
 • c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (felnőttoktatás – 2011. évi CXC. törvény 4. § 1 .n)
 • d) kulturális tevékenység (a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása – 1991. évi XX. törvény 121. § a)-b))
 • e) kulturális örökség megóvása (kulturális örökség védelme – 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 13., 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 17.)
 • f) műemlékvédelem (Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása – 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A § (2))
 • g) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása – 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 10.)
 • h) természetvédelem, állatvédelem (környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása – 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5., 11.)
 • i) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti roma nemzetiség képviselete, a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati választáson történő jelöltállítás. (nemzetiségek jogainak érvényesítése – 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § d), 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 16.)
 • j) rehabilitációs foglalkoztatás (az életvezetési képességek kialakítása, illetve helyreállítása – 1993. évi III. törvény 72. § (1)-(2))
 • k) bűnmegelőzés és az áldozatvédelem (az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységének támogatása – 1994. évi XXXIV. törvény 2. § (2) c))
 • l) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, (Közfoglalkoztatás szervezése – 2011. évi CLXXXIX. törvény 15. § )

A cél szerinti tevékenysége különösen az alábbiakra irányul:

 • a) kulturális és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása,
 • b) közoktatási, illetve oktatói tevékenység folytatása (pl. oktató filmek, hanganyagok
 • készítése, sokszorosítása, terjesztése),
 • c) az Egyesület fontosnak tartja, hogy – lehetőségeihez mérten – munkalehetőséget biztosítson (pl. mezőgazdasági munkavégzéssel) olyan emberek számára, akik valamilyen formában a fent vázolt célok megvalósításában részt tudnak venni, és akik bármilyen okból nem tudnak be- vagy visszakerülni a munkaerőpiacra,
 • d) teleház létrehozása, működtetése,
 • e) kereskedelmi, vendéglátói tevékenység végzése az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében,
 • f) szociális bolt, bolthálózat létrehozása munkahelyteremtés céljából,
 • g) rádiós, televíziós műsorok készítése, közvetítése, rádiós műsorszolgáltatás,
 • h) közérdekű információszolgáltatás,
 • i) újságok, időszaki kiadványok, könyvek, CD-k készítése, terjesztése, kiadása, hanglemezek bemutatása,
 • j) munkahelyteremtéssel kapcsolatos szolgáltatói tevékenység,
 • k) Balajt község ünnepi kultúrájának, hagyományainak gondozása,
 • l) a „Mulatós fiúk” együttes – és az általa segített egyéb – együttes(ek), amatőr alkotó, művelődő közösségek, csoportok működtetése, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása,
 • m) az együttes(ek) részvétele zenei fesztiválokon, zenei táborokban, fellépések más településeken, esetleg külföldön,
 • n) az együttes(ek) zene- és műsorszolgáltatása,
 • o) hangfelvételek, átiratok (feldolgozások, átdolgozások) készítése, kiadása, egyéb kiadói és előadói tevékenység,
 • p) zenei rendezvények (hangversenyek, tehetségkutatók, táborok, stb.) szervezése, lebonyolítása, hangosítása, látvány- és fénytechnikai elemeinek biztosítása,
 • q) kapcsolatépítés, együttműködés más szervezetekkel a célok megvalósítása érdekében,
 • r)szociálisan rászorulók pénzbeli, természetbeni adományban való részesítése az Egyesület lehetőségeihez mérten,
 • s) adománygyűjtés az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében,
 • t) az Egyesület céljaival összhangban álló médiareklámok szervezése

Köszönettel:
Berzi István
Egyesület Elnöke


-----