Adó 1 százalék felajánlás 2024

Adó 1 százalék felajánlás 2024, Adóbevallás 2024

Adó 1 százalék felajánlás 2024, amit az 1% százalékról tudni kell!

Az szja bevallás és az 1+1%-os rendelkezőnyilatkozatok benyújtási határideje 2024. május 21. éjfélre módosult.

Nav adó 1 százalék nyomtatvány letöltés 

23 EGYSZA nyomtatvány letöltése 

Bízunk benne, hogy a meghosszabbított határidő minden érintettnek lehetőséget ad arra, hogy a bevallásait beadja és valamennyi rendelkezni kívánó támogatni tudja az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számos vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetség Programot. – olvasható NAV weboldalán.

Mivel sokan keresik a 23EGYSZA nyomtatványt, ezért az alábbi linkről letöltheti:

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy minél többen igénybe tudják venni a visszatérítést!

A NAV által elkészített szja bevallási tervezetet online március 15-től nézhetik meg az adózók a NAV eSZJA oldalán. Az adóbevallási és -befizetési határidő május 20. Akik maguk készítik el a bevallást, hozzáférhetnek az ehhez szükséges webes kitöltő programhoz – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 23SZJA személyijövedelemadó bevallás nyomtatványa a NAV eSZJA oldaláról érhető el.

Az alábbi videóban bemutatjuk, hogyan tudja a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet elfogadni, vagy módosítani, ha rendelkezik ügyfélkapuval.

Szja bevallási tervezet módosítása, szja visszatérítés jelöléseadóbevallás 2024

Aki nem rendelkezik KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu-regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító vagy arcképes azonosítás), március 16-áig több lehetőség közül választhat, hogy megkapja postán a tervezetét:

 • SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következő formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
 • a NAV honlapján elérhető webűrlapon
 • levélben,
 • formanyomtatványon (BEVTERVK),
 • telefonon, a 1819-es hívószámon,

Jelen videóban pedig megmutatjuk, hogyan rendelkezhet az adó 1 százalékáról!

Hogyan rendelkezhet az adó 1+1 %-áról a legegyszerűbben?

Ha rendelkezik elektronikus tárhellyel (ügyfélkapuval), nyilatkozatát a legegyszerűbben

adóbevallás 2024
Adószámunk: 18278079105

Ha nem rendelkezik elektronikus tárhellyel (ügyfélkapuval), nyilatkozatát a legegyszerűbben

 • Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be a 23EGYSZA nyomtatványon. (NAV postacímeket itt érheti el )

Ha szeretné, hogy más is felajánlja az adó 1%-át, kérjük ossza meg weboldalunkat!


A 23EGYSZA » lapon 💹 ⚡ a civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia, valamint fel kell tűntetni legalább az Ön (adózó) adóazonosító jelét. Az szja 1 százalék (%) felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el .

Amennyiben adója 1%-át Egyesületünknek szeretné felajánlani:

Egyszerűen a NAV webes felületén adja meg a civil kedvezményezett adószáma mezőnél az Egyesületünk 18278079105 adószámát.

Ha nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor

 • Töltse le az alábbi 23EGYSZA nyomtatványt adó 1 százalék (%) felajánlásához, nyomtassa ki,
 • Tüntesse fel a nyomtatványon az adóazonosítóját,
 • Postán legyen szíves beküldeni a NAV lakóhelye szerinti illetékes szervének! ( NAV postacímek )

A rendelkező évben a NAV által kiutalásra kerülő – Önök által felajánlott – összeget az Egyesületünk cél szerinti tevékenységére és működésére fogjuk felhasználni.

A felajánlásokat előre is köszönjük!

Ha szeretné, hogy más is felajánlja az adója 1%-át, kérjük ossza meg weboldalunkat!

Egyesületünk adószáma:18278079105
adóbevallás 2024

Adó 1% felajánlása

FIGYELEM az SZJA adóbevallás határideje: 2024. május 20., viszont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2024-ben is készít adóbevallási tervezetet, amit a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatszolgáltatások alapján állít össze.

Az adóbevallás tervezet 2024. március 15-étől megtekinthető, szükség esetén kiegészíthető, módosítható, illetve jóváhagyható a NAV honlapjánakeszja aloldalán, Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás után.

Egyéb linkek:

Gyakran ismételt kérdések

Miről rendelkezhet?

Az összevont adóalap utáni
– kedvezmények,
– nyugdíj-előtakarékossági és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára Ön által
átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó adó 1+1%-áról lehet, amennyiben az megfizetésre került.

Kinek a javára rendelkezhet az adó (szja/eszja) 1%-áról? – Adóbevallás 2024

– Rendelkezhet a civil kedvezményezetti körbe tartozó regisztráltak közül egy
szervezet javára, ami lehet:

 • egyesület (kivéve a vallási egyesület), alapítvány, közalapítvány,
 • a Magyar Tudományos Akadémia,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben szereplő országos közgyűjtemény,
 • a Magyar Állami Operaház,
 • a Magyar Országos Levéltár,
 • az Országos Széchényi Könyvtár,
 • a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár,
 • országos szakmúzeumok,
 • előbbieken kívüli könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotóvagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben 2 meghatározott felsőoktatási intézmény,
 • a Nemzeti Együttműködési Alap.

– Rendelkezhet a technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül egy javára, ami lehet:

 • vallási közösség: vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett
  egyház, bevett egyház,
 • költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat.

Hol találja az adó 1%-ra jogosult kedvezményezettek listáját? – Adóbevallás 2024

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden év január 1-én honlapján közzé teszi és folyamatosan frissíti azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, nevét, székhelyét amelyek javára rendelkezni lehet. A NAV ugyanitt teszi közzé a technikai számmal rendelkező vallási közösségek listáját, és a kiemelt előirányzat technikai számát.

Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel, ha felajánlotta a személyi jövedelemadó (eszja, szja) 1 százalékát?

Ha Ön úgy dönt, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető a civil kedvezményezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy

„Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A NAV a kedvezményezett kérelme alapján küldi meg a kedvezményezett részére az adatközléshez hozzájáruló rendelkező magánszemélyek által megadott adatokat.

A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.

Hány kedvezményezettet választhat az adója 1%-ának felajánlásakor?

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körből választ, akkor a 23EGYSZA nyilatkozat mindkét részét töltse ki! Ha Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a 23EGYSZA nyomtatványon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Milyen adatokra van szükség, hogy a kedvezményezett megkaphassa az adó ( szja , eszja ) 1 százalékát?


A 23EGYSZA ✅ lapon a civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia.

Az is megfelelő, ha a technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezettnek a nevét tünteti fel és az alapján a szervezet azonosítható. Ha adóját a törvényes határidőig nem fizeti meg, rendelkezése érvénytelen. Érvénytelen a rendelkezés akkor is, ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezettre vonatkozóan nem tartalmaz hibátlan és olvasható adószámot, technikai számot/nevet. A nyilatkozat akkor is érvénytelen, ha az (vagy az azt tartalmazó boríték) nem tartalmazza az Ön adóazonosító jelét.

Hány évre szól a „technikai számos” 1%-ról szóló rendelkezés?


A kiemelt költségvetési előirányzatra szóló nyilatkozatot csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV. A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a benyújtást követő években újabb technikai számos nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig veszi figyelembe a NAV. A 2023. rendelkező évi, formailag érvényes vallási közösségre tett nyilatkozat helyett másik technikai számos kedvezményezett megjelölésére, vagy a nyilatkozat visszavonására 2024. május 20-áig egy alkalommal kerülhet sor.

Ha a 2023. évi technikai számos vallási közösségre vonatkozó nyilatkozatát nem kívánja módosítani, akkor kérjük, hagyja üresen a „A kedvezményezett technikai száma, neve” mezőit. Ha a 2023. évi technikai számos vallási közösségre vonatkozó nyilatkozatát módosítani akarja, akkor az új kedvezményezett technikai számát tüntesse fel a „A kedvezményezett technikai száma” mezőjében.

Meddig rendelkezhet az adója 1 százalékáról?


A 2024. május 20-i határidő jogvesztő, csak eddig az időpontig rendelkezhet érvényesen személyi jövedelemadója 1+1%-áról. 2024. januártól a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott adó 1+1%-os összegéből. Külön kérés nélkül elektronikus értesítést kap a rendelkezés teljesítéséről az, aki rendelkezik „KÜNY tárhellyel” és az elektronikus kapcsolattartást nem zárta ki.

Forrás: NAV 23EGYSZA KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az alábbi táblázatban a 4 legnagyobb felajánlásban részesült vallási közösség és a NEMZETI TEHETSÉGPROGRAM technikai száma található.

Technikai számNév
0011MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
0066MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
1823NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
0035MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
További Technikai számok az adó 1 százalék felajánlásához.
adóbevallás 2023

-----
adóbevallás 2024 adóbevallás határideje 2024
Ajánlja fel adója 1%-át!
Adó 1% felajánlása