Adó 1 százalék felajánlás 2024

A 2021. évi „Családi Portaprogram – Szociális földprogram” elnevezésű nyílt pályázati felhívására az Egyesületünk által beadott pályázat támogatásban részesült.

A program célja szervezett keretek között támogatni és segíteni a Balajton élő, hátrányos helyzetű családok (a továbbiakban: kedvezményezett, család vagy háztartás) konyhakertjeinek megművelését, a kisállattartási gyakorlat megerősítését az önellátás megerősítése érdekében, segítve a családok önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését!

A CSALÁDI PORTAPROGRAM- SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ értelmében a Kedvezményezett családok kiválasztása során a települési önkormányzat bevonása kötelező.
A beadott és elfogadott pályázatunk szerint a 30 malacot nevelő család bevonásáról az Egyesület önállóan döntött az előző évi szociális programban elért eredmények figyelembevételével, míg a további 10 (tyúkokat nevelő) család bevonásáról a Helyi Önkormányzat javaslata alapján az Önkormányzattal egyetértve közös döntés szükséges.

Balajt Község Önkormányzata 2021.02.11-én nyilatkozott,hogy a célcsoport kiválasztásának szempontjait a pályázati dokumentációból megismerte és annak figyelembevételével a Kedvezményezett családok kiválasztásában közreműködik. 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat javaslata alapján azon kedvezményezett személyek jogosultak a tojótyúkok átvételére, akinek a neve mellett a „Támogatott” döntés szerepel!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően az igénylők nevét anonimizáltuk!

Megértésüket köszönjük!

Döntési lista
Döntési lista

A támogatottak közül 4 fő kikerült a listából a kedvezményezetteknek felróható okok miatt, így helyükbe a következő személyek kerültek: F. Józsefné, K. Sándorné, Sz. Árpádné, M. Lászlóné!

Szociális Földprogram

Kategóriák: SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM

-